Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 09-08-2016

Μεγαλόπολη 05 – 08 – 2016

Αριθμ. Πρωτ.: 11334

Σας προσκαλούμε όπως, την του μήνα Αυγούστου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Διάθεση πίστωσης – Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση εκδήλωσης στην Τ.Κ. Γέφυρας στη μνήμη των Πεσόντων από εκεί καταγόμενων Πατριωτών κατά τον Α΄ και Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο.

2. Διάθεση πίστωσης – Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων στις Τοπικές Κοινότητες Δυρραχίου (Μονή Ρεκίτσας) & Τουρκολέκα (Νικητάρεια) του Δήμου Μεγαλόπολης.

3. Εξέταση της από 02-08-2016 Αίτησης του Πολιτιστικού Συλλόγου των εκ Γέφυρας Μεγ/λης Καταγομένων «Ο Αγ. Γεώργιος» με αριθμ. πρωτ. 11140/03-08-2016 στο Δήμο, για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του χώρου πλησίον του Δημοτικού Σχολείου, για την πραγματοποίηση εκδήλωσης στις 16.08.2016.

4. Εξέταση της από 29-07-2016 Αίτησης του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ζώνης με αριθμ. πρωτ. 10965/29-07-2016 στο Δήμο, για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του περιβάλλοντα χώρου στη θέση «Αλώνια», για τη διοργάνωση εκδήλωσης στις 16.08.2016.

5. Αποδοχή & διάθεση πίστωσης ποσού 93.412,50€ του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του Δήμου (πρώην ΣΑΤΑ) έτους 2016 – 2η , 3η , 4η κατανομή.

6. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός της οδού Περιβολίων από την είσοδο της Μεγαλόπολης προς τον Άγιο Κωνσταντίνο» – Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016.

7. Έγκριση δαπάνης επέκτασης δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας για την εξυπηρέτηση δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ. Καμάρας, πλησίον οικίας Σιαντίκου Δημ. έως οικία Κουλουρά Ηλία.

8. Ανανέωση της Προγραμματικής Σύμβασης για τη λειτουργία του Γραφείου Ανταποκριτή Ο.Α.Ε.Δ. στο Δήμο Μεγαλόπολης.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΙΝΗΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο