Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 06-08-2015

Μεγαλόπολη 31 – 07 – 2015

Αριθμ. Πρωτ.: 13737

Σας προσκαλούμε όπως, την του μήνα Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 180.376,43€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως έβδομη τακτική επιχορήγηση έτους 2015, μηνός Ιουλίου (Ζ΄ κατανομή έτους 2015).

2. Διάθεση πίστωσης – Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Πετοσφαίρισης Γυναικών 2015 – Αναμ/ση του Π/σμού οικ. έτους 2015- Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή προμηθειών.

3. Χρηματική επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων και Σωματείων Δήμου Μεγαλόπολης, για την κάλυψη δαπανών δραστηριοτήτων τους.

4. Εξέταση αιτήματος του Εκπροσώπου της Τ.Κ. Μαλλωτών και του Πολιτιστικού Συλλόγου Μαλλωτών «Η ΠΡΟΟΔΟΣ», περί ονομασίας της πλατείας του χωριού ως «ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ», ως Μέγας Ευεργέτης.

5. Εξέταση αιτήματος του Συλλόγου Ανθοχωριτών «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», περί χορήγησης κινητού οικίσκου (CONTAINER), για την κάλυψη αναγκών στέγασή τους.

6. Εξέταση αίτησης του Συλλόγου Χωρεμαίων «Η Κοίμηση της Θεοτόκου», περί παραχώρησης της χρήσης κεντρικής πλατείας & του πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Χωρέμη, για την πραγματοποίηση της πανηγυρικής εκδήλωσης 15ης Αυγούστου.

7. ΄Εγκριση εκτέλεσης της προμήθειας κάδων απορριμμάτων – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας.

8. ΄Εγκριση εκτέλεσης της προμήθειας υλικών συντήρησης Δικτύων ΄Υδρευσης – Αποχέτευσης Δ.Ε. Γόρτυνος – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας.

9.΄Εγκριση εκτέλεσης της προμήθειας υλικών συντήρησης Δικτύων ΄Υδρευσης – Αποχέτευσης Δ.Ε. Μεγαλόπολης – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας.

10. ΄Εγκριση εκτέλεσης της προμήθειας αδρανών υλικών – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας.

11. ΄Εγκριση εκτέλεσης της προμήθειας ανταλλακτικών συντήρησης μηχανημάτων πρασίνου – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας.

12. ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) του έργου «Ασφαλτόστρωση εσωτερικού δικτύου Τ.Κ. Κωτιλίου».

13. ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου από πλατεία έως Νεκροταφείο Τ.Κ. Λεονταρίου της Δ.Ε. Φαλαισίας».

14. ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) του έργου «Ασφαλτόστρωση Δημοτικών Δρόμων Τ.Κ. Καμάρας της Δ.Ε. Φαλαισίας».

15. ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) του έργου «Ασφαλτόστρωση Δημοτικού Δρόμου προς Νεκροταφείο Τ.Κ. Γιανναίων της Δ.Ε. Φαλαισίας».

16. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας για την εξυπηρέτηση του δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ. Τριλόφου, από οικία Παλαβού Βαγγέλη έως Θεοδωρακοπούλου Ασπασίας.

17. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας για την εξυπηρέτηση του δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ. Τριλόφου.

18. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας για την εξυπηρέτηση του φωτισμού στην Τ.Κ. Σκορτσινού.

19. ΄Εγκριση σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης με την εταιρεία «VICTUS» για την εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στη θέση «ΜΑΚΡΥΣΙ».

20. Εξέταση της από 31.03.2015 αναφοράς του κ. Κόσσυβα Γεωργίου σχετικά με την αριθμ. 553/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί ασφαλτόστρωσης περιφερειακού δρόμου Τ.Κ. Χωρέμη Δ.Ε. Μεγαλόπολης Δήμου Μεγαλόπολης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΙΝΗΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο