Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 29-12-2016

Μεγαλόπολη 23 – 12 – 2016

Αριθμ. Πρωτ.: 18104

Σας προσκαλούμε όπως, την 29η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμα:

1. Ψήφιση του Προϋπολογισμού του Δήμου Μεγαλόπολης οικ. έτους 2017 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΙΝΗΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο