Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 06-07-2017

Μεγαλόπολη 30 – 06 – 2017

Αριθμ. Πρωτ.: 9096

Σας προσκαλούμε όπως, την του μήνα Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. (άρθρο 161 του Κ.Δ.Κ.) και την εγγραφή πιστώσεων για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την οικονομική και λογιστική τακτοποίησή του.

2. Αποδοχή πίστωσης ποσού 37.987,00€ από πιστώσεις ΣΑΕ 055 έτους 2017 για το έργο 2003ΣΕΟ5500005 «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ Βαθμού της Χώρας» του Υπουργείου Εσωτερικών για την καταβολή της δαπάνης 1ου Λογαριασμού του έργου «Αποκατάσταση αγροτικών δρόμων του Δήμου που έχουν καταστραφεί από τα έντονα καιρικά φαινόμενα».

3. Διάθεση πίστωσης – Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων «Καλοκαίρι 2017» Δήμου Μεγαλόπολης.

4. Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 8863/27.06.2017 στο Δήμο Αίτησης του Συλλόγου των Απανταχού Βασταίων «Η ΠΡΟΟΔΟΣ», περί παραχώρησης της χρήσης του προαυλίου χώρου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Βάστα, για την πραγματοποίηση πολιτιστικής παραδοσιακής εκδήλωσης, στις 5/8/2017.

5. Έγκριση δαπάνης επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού για την τοποθέτηση φωτιστικού σώματος σε υπάρχοντα στύλο στην Τ.Κ. Λυκόσουρας.

6. Προσθήκη προϊόντων στην ΄Αδεια Παραγωγού Πωλητή Λαϊκών Αγορών της κας Μαυρέττας Αντωνίου με αρχικό έτος χορήγησης 2016 και τελευταία θεώρηση με την 202/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Γεώργιος Μαρκολιάς

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο