Πρόσκληση συνεδρίασης Διαχειριστικής Επιτροπής Κληροδοτήματος Γ.Δ. Πετρόπουλου στις 09/04/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Αριθ.  Πρωτ.:      8/05-04-2021

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Γ. Δ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΟΙΝ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Γ. Δ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΟΙΝ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Προς

1. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής/

Διαχειριστικής Επιτροπής

Κληροδοτήματος Γ.Δ. Πετρόπουλου

Κοιν. Παραδεισίων

2. Πρόεδρο Κοιν. Παραδεισίων

(όπως Πίνακας Αποδεκτών)

Σας προσκαλούμε, όπως την 9η  του μηνός Απριλίου  του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00 π.μ.,  προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμα, που αφορά το Κληροδότημα ¨Γ.Δ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ» Κοιν. Παραδεισίων Δήμου Μεγαλόπολης /Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης (ΚΑΔ), ήτοι: 

  1. Κατάρτιση και ψήφιση του Προϋπολογισμού του Κληροδοτήματος Γ.Δ. Πετρόπουλου Κοινότητας Παραδεισίων Δήμου Μεγαλόπολης οικον. έτους 2021.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.

 Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο