Πρόσκληση συμμετοχής στη Δημόσια Διαβούλευση για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Μεγαλόπολης 2015 – 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                          Μεγαλόπολη 25 – 07 – 2016

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                   Αρ. Πρωτ.: 10752

Π. Κεφάλα 10 & Σταθοπούλου

Τ.Κ. 22 200 Μεγαλόπολη

http://www.megalopoli.gr

e-mail: info@megalopoli.gr

 Πληροφορίες: Τηλ.: 2791360269

Fax. : 2791024542

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σας καλούμε όπως, την 3η του μήνα Αυγούστου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18.00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης στο Δημοτικό Κατάστημα (κεντρική πλατεία, Π. Κεφάλα 10 & Σταθοπούλου), σε δημόσια συνεδρίαση, κατά τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» για συζήτηση και γνωμοδότηση επί του παρακάτω θέματος:

1. Εισήγηση – Διατύπωση γνώμης σχετικά με την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Μεγαλόπολης 2015 – 2020.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Διονύσιος Παπαδόπουλος

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο