Πρόσκληση συμμετοχής σε διαπραγμάτευση για ανάθεση του έργου με τίτλο: “Άρση επικινδυνότητας με επισκευή και συντήρηση τμήματος δημοτικής οδού για την πρόσβαση στην Τ.Κ. Φαλαισίας του Δημου Μεγαλόπολης”

Ο Δήμος Μεγαλόπολης, λόγω του κατεπείγοντος, προβαίνει σε πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση του έργου με τίτλο “Άρση επικινδυνότητας με επισκευή και συντήρηση τμήματος δημοτικής οδού για την πρόσβαση στην Τ.Κ. Φαλαισίας του Δήμου Μεγαλόπολης”, κατά τις διατάξεις του άρθρου 32 & 32Α του Ν. 4412/2016.

Παρακάτω θα βρείτε τα σχετικά έγγραφα σχετικά με την πρόσκληση ενδιαφέροντος, σε συνημμένα αρχεία μορφής pdf:

– ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ YΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

– ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

– ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

– ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

– Γ.Σ.Υ.

– Ε.Σ.Υ.

– Σ.Α.Υ. 

– Τ.Σ.Υ.

– Φ.Α.Υ.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ YΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Γ.Σ.Υ.
Ε.Σ.Υ.
Σ.Α.Υ.
Τ.Σ.Υ.
Φ.Α.Υ.

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο