Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία με διαπραγμάτευση, για ανάθεση του έργου “Αποκατάσταση υποδομών στην Τ.Κ. Χράνων του Δήμου Μεγ/λης κατόπιν των πυρκαγιών του Αυγούστου 2021”
Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο