Πρόσκληση σε Τοπικούς Φορείς για την συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στο πλαίσιο της διαδικασίας συγκρότησης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Μεγαλόπολης, για τη νέα δημοτική περίοδο, και σε εφαρμογή της κείμενης Νομοθεσίας,

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

  1. Οι Τοπικοί Φορείς που εδρεύουν στο Δήμο μας και επιθυμούν να συμμετέχουν στη Δημοτική  Επιτροπή Διαβούλευσης, να ορίσουν από έναν (1) εκπρόσωπό τους, μαζί με τον αντικαταστάτη του, προσκομίζοντας στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου:

Σχετική απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου τους, περί ορισμού εκπροσώπου, με τον αντικαταστάτη του

2. Οι δημότες, που είναι  εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Μεγαλόπολης, και επιθυμούν να συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, να υποβάλουν γραπτή αίτηση στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου.

Διευκρινίζεται ότι, οι αιτούντες δημότες θα εγγραφούν σε Ειδικό Κατάλογο που θα καταρτίσει ο Δήμος, με βάση τον οποίον θα διενεργηθεί κλήρωση για την ανάδειξη των μελών-δημοτών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

 

Η προθεσμίας υποβολής των σχετικών αιτήσεων ορίζεται έως την Δευτέρα 04/11/2019.

 

 

                                                                                                                                         ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο