ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Σας προσκαλούμε όπως, την 17η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 7.00 μ. μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθεί το παρακάτω θέμα: 1) Εισήγηση για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Μεγαλόπολης, οικονομικού έτους 2013. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΜΠΟΥΡΑΣ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο