Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής  Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για το χρονικό διάστημα από 9.01.2022 έως 31.12.2023.
       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

  Μεγαλόπολη      05       01      2022
Αριθμ. Πρωτ.:   132

ΘΕΜΑ:   Πρόσκληση   προς  τα   τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής  Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για  το χρονικό διάστημα από 9.01.2022 έως 31.12.2023.

ΠΡΟΣ:   Τα τακτικά μέλη

                του  Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Μεγαλόπολης (Αίθουσα Αθανασίου & Μαρίνας Μαρτίνου), στις 9 Ιανουαρίου  2022, ημέρα Κυριακή  και  ώρα 18:00, ώστε να διεξαχθεί η εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Μεγαλόπολης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του ν. 4555/2018 και 2 του ν. 4623/2019, αντίστοιχα, καθώς και το άρθρο 61 παρ. 7 & 8 του ν. 4873/2021 (ΦΕΚ 248/16.12.2021 τεύχος Α΄) με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 90 του ν. 4804/2021 (Α΄ 90).

  1. Εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαλόπολης για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι για το χρονικό διάστημα από 9.01.2022 έως 31.12.2023.
  1. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μεγαλόπολης για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι για το χρονικό διάστημα από 9.01.2022 έως 31.12.2023.
  1. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Μεγαλόπολης για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι για το χρονικό διάστημα από 9.01.2022 έως 31.12.2023. 

Επισημαίνεται ότι, ειδικά για τη συνεδρίαση εκλογής, η συμμετοχή των δημοτικών συμβούλων γίνεται με την επίδειξη:

  • Πιστοποιητικού εμβολιασμού, ή νόσησης, ή
  • αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης για COVID-19 (PCR ή rapid test)

  

   Ο  Προεδρεύων Δημοτικός  Σύμβουλος

  

       Νικόλαος Μπελιάς

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο