Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του Π.Α.Α. 2014-2020 για το έτος 2016»

          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &

 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας

τΜΉΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

πληρ. Μαμαλούκου μ.

Ταχ. Δ/νση: Δεληγιάννη 9 –   

                    22132 Τρίπολη

Τηλ.            2710225342

Fax:           (2710) 226938

Email: mamaloukou@arcadia.gr

 

ΕΠΕΙΓΟΝ

Τρίπολη    27/10/2016

Αριθ. Πρωτ: 279839/62760

 ΠΡΟΣ:

1.Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακών Ενοτήτων Περ. Πελοποννήσου

                            Έδρες τους

2.Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περ. Πελοποννήσου

2.Δήμους Περιφέρειας Πελοποννήσου

                           Έδρες τους

 3.Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών

                             Έδρες τους

4.Αγροτικούς Συνεταιρισμούς

                             Έδρες τους

 

Θέμα:

Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του Π.Α.Α. 2014-2020 για το έτος 2016»

Σας κοινοποιούμε την «Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο πομέτρο 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2014-2020 για το έτος 2016» με  ΦΕΚ3442/Β/2016 και ΑΔΑ: Ω8ΣΕ4653ΠΓ-ΙΚΣ. Παρακαλούμε για την ευρεία δημοσιοποίηση της ώστε να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι καθώς και για την αποστολή αποδεικτικών δημοσίευσης στην Υπηρεσία μας.

Ο Αν.Προϊστάμενος της Δ/νσης

 

 

 Γιαννόπουλος Αποστόλης

 

 

 

YYYY_YYYYYYY_YYYYYYYYY_2016.pdf

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο