Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής την 26 – 05 – 2015

Σας παρακαλούμε όπως την 26η του μηνός Μαϊου, του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, σε έκτακτη συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Εκτέλεση προμηθειών που απαιτούνται για τη διοργάνωση εκδήλωσης για τον εορτασμό της επετείου της μάχης της Δραμπάλας στην Τ.Κ. Ακόβου.

2. Ψήφιση πίστωσης 2.642,82 € για την καταβολή εξόφλησης της προμήθειας μεταλλικού στεγάστρου διαιρούμενου με τεντόπανο.

3. Ψήφιση πίστωσης 19.975.20 EURO για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης της εργασίας: Κοπή χόρτων κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε Γόρτυνος- Ανάκληση της με αριθμ.157/2015 απόφασης της Ο.Ε.

4. Ψήφιση πίστωσης 19.993,65 € για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης της εργασίας: Κοπή χόρτων κοινοχρήστων χώρων Δ .Ε. Μεγαλόπολης- Ανάκληση της με αριθμ.158/2015 απόφασης της Ο.Ε.

5. Ψήφιση πίστωσης 19.956,75 € για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης της εργασίας: Κοπή χόρτων κοινοχρήστων χώρων Δ .Ε. Φαλαισίας – Ανάκληση της με αριθμ.159/2015 απόφασης της Ο.Ε.

Κρίνεται κατεπείγουσα η συζήτηση των θεμάτων : 1. Γιατί η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 30-05-2015 και 2. Κρίνεται απαραίτητη η κοπή των χόρτων, προς αποφυγή πυρκαγιάς. Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής. Μεγαλόπολη 26-05-2015

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

Διονύσιος Παπαδόπουλος

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο