Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 22/10/2020

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Αριθμ. Πρωτ.: 12771

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                        

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

  

Σας παρακαλούμε όπως την 22η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ. προσέλθετε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών (παρ. 1 άρθρο 10 Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α΄), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

  

  1. Υποβολή προτεινόμενων έργων / δράσεων προς ένταξη στο 4ο ΕΑΠ Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης.

 

Κρίνεται κατεπείγουσα η συζήτηση του ανωτέρω θέματος διότι την ερχόμενη εβδομάδα συνεδριάζει η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΑΠ και πρέπει έως τότε να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την κατάθεση σχετικής πρότασης.

 

Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματός σας να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

 

Ο φάκελος  με  τα θέματα  θα  βρίσκεται  στη  Γραμματεία  της Οικονομικής  Επιτροπής.     

Μεγαλόπολη  20 –  10  –  2020

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο