Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής, Πέμπτη 16-03-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           

  ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                    Αριθμ. Πρωτ.: 3412

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 ΠΡΟΣ

 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

Σας προσκαλούμε όπως την 16η του μηνός Μαρτίου του έτους 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 π.μ. με 10.30 π.μ., συμμετέχετε σε Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μεγαλόπολης, η οποία θα γίνει δια περιφοράς, για λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα:   

  1. Μετάθεση ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών στο διαγωνισμό έργου με συστημικό αριθμό 196066 και τίτλο: “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΕΙΣ, ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ” 

Κρίνεται κατεπείγουσα η συζήτηση του ανωτέρω θέματος διότι το υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα έχει τεθεί από τις 14/03/2023 έως τις 23/03/2023 εκτός λειτουργίας και πρέπει να μετατεθεί η ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.

Τρόπος και διαδικασία Διεξαγωγής Συνεδρίασης: Κάθε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής καλείται να τοποθετηθεί και να ψηφίσει για κάθε θέμα με e-mail, το οποίο θα αποσταλεί στο e-mail: economikiepitropi@megalopoli.gr, ή με sms, το οποίο θα αποσταλεί στο κινητό τηλέφωνο του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής (6945495572), εντός του καθορισμένου χρόνου διεξαγωγής της Συνεδρίασης. Σημειωτέον ότι, τόσο στο e-mail όσο και στο sms, θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο κάθε μέλους της επιτροπής.

Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής. 

Μεγαλόπολη 15 – 03 – 2023 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο