Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου, Παρασκευή 24/02/2023
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Μεγαλόπολη   21         02       2023
Αριθμ. Πρωτ.:  2317

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

     1. Tον κ. Αθανάσιο Χριστογιαννόπουλο – Δήμαρχο Μεγαλόπολης
     2. Τους Δημοτικούς  Συμβούλους Δήμου Μεγαλόπολης
     3. Τον Πρόεδρο Κοινότητας Μεγαλόπολης
     4. Τους κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων

 

Σας προσκαλούμε όπως, την 24η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδας  Παρασκευή  και ώρα  15:00 μ.μ., προσέλθετε  σε έκτακτη συνεδρίαση  η οποία θα γίνει δια ζώσης, προκειμένου να συζητηθεί  και να ληφθεί απόφαση, για το παρακάτω θέμα:

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ανεξέλεγκτη και επιζήμια βόσκηση ανεπιτήρητων ζώων στις Κοινότητες Δ.Ε. Μεγαλόπολης Δήμου Μεγαλόπολης.

 

Κρίνεται κατεπείγουσα η συζήτηση του θέματος, για την άμεση προώθησή του, μετά τις ζημιές που έχουν προκληθεί από τα ανεπιτήρητα ζώα στην περιοχή και τους κινδύνους που εγκυμονούν για την πρόκληση ατυχημάτων.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Αντώνιος Κυριακόπουλος

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο