Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου, 03/08/2022 (δια περιφοράς)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Μεγαλόπολη      03        08       2022
Αριθμ. Πρωτ.:  9045

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

  1. Tον   κ.  Αθανάσιο Χριστογιαννόπουλο-Δήμαρχο Μεγαλόπολης
  2. Τους Δημοτικούς  Συμβούλους  Δήμου Μεγαλόπολης.
  3. Τον Πρόεδρο Κοινότητας Μεγαλόπολης
  4. Τους κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων

Σας προσκαλούμε όπως, την 3η του μήνα Αυγούστου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη και ώρα  15:00 μ.μ., προσέλθετε  σε έκτακτη συνεδρίαση  η οποία θα γίνει δια περιφοράς, προκειμένου να συζητηθούν  και να ληφθούν  αποφάσεις, για τα παρακάτω θέματα:

  1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2022 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ: 1219.004 με τίτλο «ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΕΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» και δημιουργία νέου Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ: 15-6471.004 με τίτλο «Διοργάνωση εκδήλωσης «ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ» στην πόλη της Μεγαλόπολης στις 12/08/2022» και νέου Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ: 15-6471.005 με τίτλο «Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Μεγαλόπολης», από επιχορήγηση της ΠΕΔ.Π. για ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου.
  2. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης «ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ» στην πόλη της Μεγαλόπολης στις 12/08/2022, σύμφωνα με την αριθμ. 54/03-08-2022 συνταχθείσα μελέτη.
  3. Έγκριση δαπάνης – Καθορισμός αμοιβής ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου για την παράστασή του ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σε Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων του Ν… Δ… κατά του Δήμου Μεγαλόπολης.

    Οι σχετικές διαδικασίες λαμβάνουν χώρα δια περιφοράς,  κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α΄), όπως έχουν ισχύ.

  • Χρόνος ΄Εναρξης Συνεδρίασης: 15:00 – Χρόνος Λήξης Συνεδρίασης: 15:30

–  Τρόπος και διαδικασία Διεξαγωγής Συνεδρίασης: Κάθε Δημοτικός Σύμβουλος χωριστά καλείται να τοποθετηθεί και να ψηφίσει για κάθε θέμα με email, το οποίο θα αποσταλεί στο E-mail: ds@megalopoli.gr, ή με sms μέσω κινητού τηλεφώνου, το οποίο θα αποσταλεί στο κινητό τηλέφωνο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (6972052847), εντός του καθορισμένου χρόνου διεξαγωγής της Συνεδρίασης.

Σημειωτέον ότι, τόσο στο email όσο και το sms, θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο κάθε Δημοτικού Συμβούλου.

         * Κρίνεται κατεπείγουσα η συζήτηση των θεμάτων σε έκτακτη συνεδρίαση για την άμεση προώθησή τους.

 Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 Αντώνιος Κυριακόπουλος

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο