Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου την 11η Οκτωβρίου 2020

  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

Μεγαλόπολη   09  –    10    –   2020

 Αριθμ. Πρωτ.:  12275

 

 

Σας προσκαλούμε όπως, την 11η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 19:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης (Αίθουσα ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ), σε έκτακτη συνεδρίαση (κεκλεισμένων των θυρών), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν  αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:  

 

  1. Υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της κατάρτισης του «Ειδικού Μεταβατικού Προγράμματος για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2020-2023» (ΕΜεΠ ΔΑΜ 2020-2023).

 

  1. Κατάθεση απόψεων του Δήμου Μεγαλόπολης επί του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ/Master plan) στο πλαίσιο της δημόσιας Διαβούλευσης.

 

Κρίνεται κατεπείγουσα η συζήτηση των θεμάτων σε έκτακτη συνεδρίαση για την άμεση προώθησή τους, κατόπιν των καταληκτικών ημερομηνιών 16/10/2020 (για το 1ο θέμα) και 2) 10/11/2020 (για το 2ο θέμα).

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Θεμιστοκλής Σακελλαριάδης

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο