Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 9-10-2019

      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Μεγαλόπολη      07   –    10    –   2019

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                            Αριθμ. Πρωτ.:  13567

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

      Σας προσκαλούμε όπως, την 9η του μήνα Οκτωβτίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:30 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε  έκτακτη συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθεί  και να ληφθεί  απόφαση  για το παρακάτω μοναδικό θέμα:   

  1. Συζήτηση για το ενδεχόμενο του οριστικού κλεισίματος της λειτουργίας των Λιγνιτικών Μονάδων της ΔΕΗ Μεγαλόπολης.

Κρίνεται κατεπείγουσα η συζήτηση του θέματος,  μετά την από 04-10-2019 υποβληθείσα γραπτή αίτηση των εννέα Δημοτικών Συμβούλων της παράταξης ¨ΝΕΑ ΑΡΧΗ¨ (1/3 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου) με αριθμ. πρωτ. 13529/07-10-2019 στο Δήμο, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 του ν. 3852/2010 «… – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 74 παρ. 2 του Ν. 4555/2018 «…- Κλεισθένης Ι».

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 

Θεμιστοκλής Σακελλαριάδης

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο