Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου την 21η Ιουλίου 2020

 

     

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

 

Μεγαλόπολη    20  –    07   –   2020

 Αριθμ. Πρωτ.:  8428  

 

 Σας προσκαλούμε όπως, την 21η του μήνα Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 15:30 π.μ., προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση (δια περιφοράς), προκειμένου να συζητηθεί  και να ληφθεί  απόφαση  για το παρακάτω θέμα:  

 Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 7088/30-06-2020 υποβληθείσας στο Δήμο Αίτησης για την παραχώρηση της χρήσης του προαυλίου χώρου του Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητας Κοτυλίου, για την πραγματοποίηση πολιτιστικής κοινωνικής εκδήλωσης, στις 25.07.2020.

 Οι σχετικές διαδικασίες λαμβάνουν χώρα δια περιφοράς, για την άμεση προώθηση του θέματος και τη λήψη σχετικής απόφασης,  κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α΄), όπως προστέθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 184 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/30.10.2019 τεύχος Α΄), 

  • Χρόνος ΄Εναρξης Συνεδρίασης: 15:30

 

  • Χρόνος Λήξης Συνεδρίασης: 16:00

 – Τρόπος και διαδικασία Διεξαγωγής Συνεδρίασης: Κάθε Δημοτικός Σύμβουλος καλείται να τοποθετηθεί και να ψηφίσει για κάθε θέμα με e-mail, το οποίο θα αποσταλεί στο E-mail: ds@megalopoli.gr, ή με sms μέσω κινητού τηλεφώνου, το οποίο θα αποσταλεί στο κινητό τηλέφωνο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (6977368434), εντός του καθορισμένου χρόνου διεξαγωγής της Συνεδρίασης. Σημειωτέον ότι, τόσο στο e-mail όσο και το sms, θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο κάθε Δημοτικού Συμβούλου.

  

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 

 Θεμιστοκλής Σακελλαριάδης

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο