Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 30-03-2017

Μεγαλόπολη 29 – 03 – 2017

Αριθμ. Πρωτ.: 3824

Σας προσκαλούμε όπως, την 30η του μήνα Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13:30 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε έκτακτη συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμα:

1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. των εξόδων αυτού (άρθρο 161 του Κ.Δ.Κ.) και την ορθή εγγραφή ασφαλιστικών εισφορών, για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την καταβολή υποχρεωτικών δαπανών του Δήμου.

Κρίνεται κατεπείγουσα η συζήτηση του θέματος σε έκτακτη συνεδρίαση, για την αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017, για την εγγραφή πιστώσεων δανείων (Τ.Π.Δ.) που παρακρατούνται από τους ΚΑΠ του Δήμου, ενόψει μάλιστα του παρακρατηθέντος ποσού από την Γ΄ κατανομή μηνός Μαρτίου 2017 και του κλεισίματος του μήνα, καθώς και την ορθή εγγραφή ασφαλιστικών εισφορών (ΕΦΚΑ), για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την καταβολή υποχρεωτικών δαπανών του Δήμου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΛΙΑΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο