Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 22-03-2019

Σας προσκαλούμε όπως, την 22α του μήνα Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13:30 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε έκτακτη συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί  απόφαση για το παρακάτω θέμα:  

 

  1. ΄Εγκριση της με ¨απευθείας ανάθεση¨ εκτέλεσης της κατεπείγουσας προμήθειας υγρών καυσίμων για την κάλυψη επειγουσών αναγκών του Δήμου – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019 για τη δημιουργία νέων Κ.Α.Ε. και την καταβολή της δαπάνης.

 

Κρίνεται κατεπείγουσα η συζήτηση του θέματος σε έκτακτη συνεδρίαση για την άμεση προώθησή του και την οικονομική τακτοποίησή του.

  

                                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

                                                                                                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΛΙΑΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο