Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 20-07-2016

Μεγαλόπολη 19 – 07 – 2016

Αριθμ. Πρωτ.: 10505

Σας προσκαλούμε όπως, την 20η του μήνα Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 15:30 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε έκτακτη συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης – Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων «Καλοκαίρι 2016» Δήμου Μεγαλόπολης.

2. Εξέταση της από 13-06-2016 με αριθμ. πρωτ. 8052/13-06-2016 στο Δήμο του Πολιτιστικού Συλλόγου Μαλλωτών ¨Η ΠΡΟΟΔΟΣ¨, περί δωρεάν παραχώρησης του προαυλίου χώρου του Πολιτιστικού Κέντρου (πρώην Δημοτικού Σχολείου), για τη διοργάνωση της πανηγυρικής εκδήλωσης του Προφήτη Ηλία, στις 20η Ιουλίου 2016.

Κρίνεται κατεπείγουσα η συζήτηση των θεμάτων και η λήψη αποφάσεων σε έκτακτη συνεδρίαση, για την άμεση προώθησή τους και την οικονομική τακτοποίησή τους σε βάρος του Π/σμού του Δήμου οικ. έτους 2016, για την πραγματοποίηση των πολιτιστικών μορφωτικών εκδηλώσεων με σκοπό την προαγωγή των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων της περιοχής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΙΝΗΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο