Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 19/05/2020

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

 

Μεγαλόπολη  18  –    05    –   2020

 Αριθμ. Πρωτ.:  5151

 

Σας προσκαλούμε όπως, την 19η του μήνα Μαΐου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου ¨Ο ΠΟΛΥΒΙΟΣ¨, σε έκτακτη συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθεί  το παρακάτω θέμα:  

 1. Τηλεθέρμανση Δήμου Μεγαλόπολης – Συζήτηση για τις εξελίξεις που έχουν προκύψει σχετικά με την βιωσιμότητα της Τηλεθέρμανσης και τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Ενέργειας για τα δίκτυα Φυσικού Αερίου στη Μεγαλόπολη.

 Κρίνεται κατεπείγουσα η συζήτηση του θέματος, ύστερα από την από 15.05.2020 με αριθμ. πρωτ. 5145/18-05-2020 στο Δήμο υποβληθείσα Αίτηση των Δημοτικών Συμβούλων (9) της δημοτικής παράταξης «ΝΕΑ ΑΡΧΗ», κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2α του ν. 3852/2010 «… – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τεύχος Α΄), όπως έχουν ισχύ.

 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 

 

 

Θεμιστοκλής Σακελλαριάδης

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο