Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 14-07-2015

Μεγαλόπολη 13 – 07 – 2015

Αριθμ. Πρωτ.: 12125

Σας προσκαλούμε όπως, την 14η του μήνα Ιουλίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε έκτακτη συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. ΄Εγκριση της με απευθείας ανάθεση εκτέλεσης κατεπείγουσας προμήθειας υγρών καυσίμων για την κάλυψη επειγουσών αναγκών του Δήμου Μεγαλόπολης – Συγκρότηση της Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας.

2. ΄Εγκριση εκτέλεσης της κατεπείγουσας προμήθειας ανταλλακτικών και εργασίας – παροχή υπηρεσιών για την άμεση αντιμετώπιση έκτακτης βλάβης και την επισκευή του υπ΄ αριθμ. Κυκλ. ΚΗΟ 9908 Λεωφορείο οχήματος του Δήμου – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2015 – Συγκρότηση της Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας.

Κρίνεται κατεπείγουσα η συζήτηση των θεμάτων και η άμεση λήψη σχετικών αποφάσεων σε έκτακτη συνεδρίαση, για (1) την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών προμήθειας υγρών καυσίμων και (2) την άμεση αντιμετώπιση έκτακτης βλάβης οχήματος του Δήμου.

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

        ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΧΙΝΗΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο