Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 12-06-2015

Μεγαλόπολη 12 – 06 – 2015

Αριθμ. Πρωτ.: 9914

Σας προσκαλούμε όπως, την 12η του μήνα Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε έκτακτη συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμα:

1. Συμμετοχή του Δήμου Μεγαλόπολης στη δημόσια διαβούλευση για το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ).

Κρίνεται κατεπείγουσα η συζήτηση του θέματος σε έκτακτη συνεδρίαση και η λήψη σχετικής απόφασης, στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης, που έχει τεθεί από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας το περιεχόμενο του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), μέχρι και την 12η Ιουνίου 2015 και ώρα 24:00, για την κατάθεση των προτάσεων του Δήμου Μεγαλόπολης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΙΝΗΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο