Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 07-09-2017

Μεγαλόπολη 06 – 09 – 2017

Αριθμ. Πρωτ.: 12383

Σας προσκαλούμε όπως, την του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε έκτακτη συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμα:

1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017 για την ενίσχυση υφιστάμενων Κ.Α.Ε. με μεταφορά πιστώσεων από το Αποθεματικό Κεφάλαιο (άρθρο 161 του Κ.Δ.Κ.), για την κάλυψη επειγουσών αναγκών του Δήμου και την καταβολή κρατήσεων εργοδοτικών εισφορών.

Κρίνεται κατεπείγουσα η συζήτηση του θέματος σε έκτακτη συνεδρίαση, για την αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017, για την ενίσχυση υφιστάμενων Κ.Α.Ε. των εξόδων αυτού και την εγγραφή πιστώσεων που δεν είχαν αρχικά κατά τη σύνταξή του προβλεφθεί, για την καταβολή κρατήσεων εργοδοτικών εισφορών, με σκοπό την άμεση καταβολή των αποδοχών των εργαζομένων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΛΙΑΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο