Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα 19 Φεβρουαρίου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

Μεγαλόπολη      18  –    02    –   2020

 

Αριθμ. Πρωτ.:  1750

 Σας προσκαλούμε όπως, την 19η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 16:30 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε έκτακτη συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί  απόφαση  για το παρακάτω θέμα:  

 

  1. Ενημέρωση Εκπροσώπων της Ειδικής Γραμματείας Ενεργειακής Μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Σχεδιασμό και τις Προτεραιότητες του Δήμου Μεγαλόπολης – Συμμετοχή του Δικτύου Δήμων «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ».

 

 Κρίνεται κατεπείγουσα η συζήτηση του θέματος ενόψει της επίσκεψης των Εκπροσώπων της Ειδικής Γραμματείας Ενεργειακής Μετάβασης της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης στην πόλη της Μεγαλόπολης με σκοπό την καταγραφή των προβλημάτων και τον Σχεδιασμό Προγράμματος Μετάβασης.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

  

Θεμιστοκλής Σακελλαριάδης

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο