Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 07-06-2016

 Μεγαλόπολη 06 – 06 – 2016

 Αριθμ. Πρωτ.: 7588

Σας προσκαλούμε όπως, την 7η  του μήνα Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 15:30 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε έκτακτη συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν  αποφάσεις  για τα παρακάτω θέματα:  

  1. Διάθεση πίστωσης – Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Πετοσφαίρισης Γυναικών 2016.
  2. Διάθεση πίστωσης – Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του 3ου  ποδηλατικού γύρου Μεγαλόπολης, στις 12/6/2016.
  3. Διάθεση πίστωσης – Διοργάνωση εκδήλωσης για τον εορτασμό της επετείου της μάχης της Δραμπάλας στην Τ.Κ. Ακόβου, στις 19/6/2016.
  4. ΄Εγκριση της αριθμ. 20/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη» Δήμου Μεγαλόπολης, περί αναμόρφωσης του Π/σμού οικ. έτους 2016 για την εκτέλεση της κατεπείγουσας προμήθειας υγρών καυσίμων.
  5. ΄Εγκριση δαπανών σε βάρος του Π/σμού οικ. έτους 2016 για την κάλυψη διαφοράς από την αύξηση του συντελεστή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) από 23% σε 24% και την υλοποίηση εργασιών επέκτασης του Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας για την εξυπηρέτηση  του δημοτικού φωτισμού.

Κρίνεται κατεπείγουσα η συζήτηση των θεμάτων για την άμεση προώθησή τους, την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την καταβολή των απαιτούμενων δαπανών σε βάρος του Π/σμού του Δήμου οικ. έτους 2016.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                                                                                                                                                                                                ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΧΙΝΗΣ     

 

 

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο