Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης (δια περιφοράς) Δημοτικού Συμβουλίου, Τρίτη 18/07/2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

Μεγαλόπολη  18 –  07  –  2023
Αριθμ. Πρωτ.:  10258

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

 1. Tον   κ.  Αθανάσιο Χριστογιαννόπουλο – Δήμαρχο Μεγαλόπολης
 2. Τους Δημοτικούς  Συμβούλους  Δήμου Μεγαλόπολης.
 3. Τον Πρόεδρο Κοινότητας Μεγαλόπολης
 4. Τους κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων -(όπως πίνακας αποδεκτών)  

Σας προσκαλούμε όπως, την 18η του μήνα Ιουλίου του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., προσέλθετε σε  έκτακτη συνεδρίαση  η οποία θα γίνει δια περιφοράς, προκειμένου ν α συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις, για τα παρακάτω θέματα:

 1. Περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης πρώην Δημοτικού Σχολείου και προαυλίου κοινοχρήστου χώρου Κοινότητας Μαλλωτών στο Σύλλογο Μαλλωτών για την πραγματοποίηση πανηγυρικής εκδήλωσης στις 20-07-2023.
 1. Περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης του πρώην Δημοτικού Σχολείου και του κοινόχρηστου προαυλίου χώρου της Κοινότητας Σουλαρίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο, για την πραγματοποίηση πολιτιστικής πανηγυρικής εκδήλωσης στις 22 Ιουλίου 2023.
 1. Περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης του πρώην Δημοτικού Σχολείου και του κοινοχρήστου προαυλίου χώρου της Κοινότητας Χιράδων στον Πολιτιστικό Σύλλογο  Απανταχού Χιραδέων «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» για τη διοργάνωση πανηγυρικής εκδήλωσης στις 26/7/2023.
 1. Περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης του δημοτικού κτιρίου – Πολιτιστικού Κέντρου και περιβάλλοντα κοινοχρήστου χώρου της Κοινότητας Αναβρυτού στον Πολιτιστικό & Εξωραϊστικό Σύλλογο  Αναβρυτού για τη διοργάνωση πανηγυρικής εκδήλωσης στις 28/7/2023.
 1. Περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης του κοινοχρήστου χώρου της πλατείας της Κοινότητας Χιράδων για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης στις 4-08-2023.
 1. Περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης του πρώην Δημοτικού Σχολείου και του κοινόχρηστου προαυλίου χώρου της Κοινότητας Βάστα στο Σύλλογο Απανταχού Βασταίων «Η ΠΡΟΟΔΟΣ¨ για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων στις 6/8/2023.
 1. Περί παραχώρησης της χρήσης κοινοχρήστου χώρου της πλατείας στη θέση «Αλώνια» της Κοινότητας Ρουτσίου στο Σύλλογο Απανταχού Ρουτσαίων «Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος» για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης στις 6 Αυγούστου 2023.
 1. Περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης του δημοτικού κτιρίου – πρώην Δημοτικού Σχολείου και περιβάλλοντα κοινοχρήστου χώρου αυτού της Κοινότητας Κοτυλίου, στο Σύλλογο των Απανταχού Κοτυλίων Αρκαδίας για τη διοργάνωση κοινωνικής πολιτιστικής εκδήλωσης  ανταμώματος των Πατριωτών στις  15 Αυγούστου 2023.
 1. Περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης του δημοτικού κτιρίου – πρώην Δημοτικού Σχολείου και κοινοχρήστου χώρου της πλατείας της Κοινότητας Χωρέμη στον Φιλανθρωπικό & Αλληλοβοηθητικό Σύλλογο των Απανταχού Χωρεμαίων «Η Κοίμηση της Θεοτόκου», για τη διοργάνωση πανηγυρικής εκδήλωσης στις 14-08-2023.
 1. Περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης του κοινόχρηστου χώρου της πλατείας της Κοινότητας Παραδεισίων στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Παραδεισίων για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης στις 16-08-2023.
 1. Περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης του κοινοχρήστου χώρου της πλατείας της Κοινότητας Φαλαισίας στον Πολιτιστικό & Εξωραϊστικό Σύλλογο Φαλαισιωτών «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», για τη διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης στις 22 Αυγούστου 2023.
 1. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. ΕΣΟΔΩΝ & Κ.Α.Ε. ΕΞΟΔΩΝ και την ενίσχυση υφισταμένων Κ.Α.Ε. ΕΞΟΔΩΝ, για την εγγραφή της χρηματοδότησης ποσού 16.000,00€ ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους του Δήμου, οι οποίοι συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών  εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.

Οι σχετικές διαδικασίες λαμβάνουν χώρα δια περιφοράς,  κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α΄), όπως έχουν ισχύ.

 • Χρόνος ΄Εναρξης Συνεδρίασης: 15:00 – Χρόνος Λήξης Συνεδρίασης: 15:30

–  Τρόπος και διαδικασία Διεξαγωγής Συνεδρίασης: Κάθε Δημοτικός Σύμβουλος χωριστά καλείται να τοποθετηθεί και να ψηφίσει για κάθε θέμα με email, το οποίο θα αποσταλεί στο E-mail: ds@megalopoli.gr, ή με sms μέσω κινητού τηλεφώνου, το οποίο θα αποσταλεί στο κινητό τηλέφωνο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (6972052847), εντός του καθορισμένου χρόνου διεξαγωγής της Συνεδρίασης.

Σημειωτέον ότι, τόσο στο email όσο και το sms, θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο κάθε Δημοτικού Συμβούλου.

         * Κρίνεται κατεπείγουσα η συζήτηση των θεμάτων σε έκτακτη συνεδρίαση για την άμεση προώθησή τους.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Αντώνιος Κυριακόπουλος

 

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο