Πρόσκληση: Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης καλεί τους φορείς, συλλόγους και οργανώσεις του Δήμου να εκφράσουν εγγράφως τη βούληση τους για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Μεγαλόπολης, η οποία θα συγκροτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις η διάρκεια της θητείας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη. Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας όπως:

– των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων

– των επιστημονικών συλλόγων και φορέων

– των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών

– των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά πρόσωπα

– των ενώσεων και συλλόγων γονέων

– των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων

– των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών

– εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και

– δημότες.

Έργο της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης είναι:

Α) η παροχή γνωμοδότησης προς το δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.

Β) η παροχή γνωμοδότησης για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.

Γ) η εξέταση των τοπικών προβλημάτων και των τοπικών αναπτυξιακών δυνατοτήτων του δήμου και η διατύπωση γνώμης για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

Δ) δύναται επίσης να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει να καταθέσουν τα σχετικά έγγραφά τους, με τα οποία θα ορίζεται τα όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας ( τηλέφωνο, διεύθυνση, email) του προτεινόμενου εκπροσώπου τους στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Μεγαλόπολης (υπόψη Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου) έως την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2014.

Ο Δήμαρχος

Διονύσιος Παπαδόπουλος

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο