Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην Επιτροπή Διαβούλευσης

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

 

 

Μεγαλόπολη   11-  05  – 2017

Π. Κεφάλα 10 & Σταθοπούλου

Τ.Κ. 22 200 Μεγαλόπολη

http://www.megalopoli.gr

e-mail: info@megalopoli.gr

 

 Αρ. Πρωτ.:  6206

Πληροφορίες:  Γραφείο Δημάρχου

Τηλ.: 2791360200

Fax. : 2791024521

 

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στην

Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης καλεί τους φορείς, συλλόγους και οργανώσεις του Δήμου να εκφράσουν εγγράφως τη βούλησή τους για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Μεγαλόπολης, η οποία οφείλει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010, να ανανεώσει τα μέλη της καθότι έληξε η διάρκεια της θητείας των μελών της προηγούμενης σύνθεσής της.

 

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις η διάρκεια της θητείας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, δεν υπερβαίνει τα δυόμισι έτη. Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:

          Των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων

          Των επιστημονικών συλλόγων και φορέων

          Των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών

          Των εργαζομένων στο Δήμο και τα νομικά Πρόσωπα

          Των ενώσεων και συλλόγων γονέων

          Των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων

          Των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών

          Εκπρόσωποι τοπικών συμβουλίων

          Δημότες

 Έργο της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης είναι:

Α) Η παροχή γνωμοδότησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του Δήμου, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου

Β) Η παροχή γνωμοδότησης για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος που παραπέμπονται σε αυτή από το Δημοτικό Συμβούλιο ή το Δήμαρχο

Γ) Η εξέταση των τοπικών προβλημάτων και των τοπικών αναπτυξιακών δυνατοτήτων του Δήμου και η διατύπωση γνώμης για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

Δ) Δύναται επίσης να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.

 Οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει να καταθέσουν τα σχετικά έγγραφά τους, με τα οποία θα ορίζεται το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, διεύθυνση , email) του προτεινόμενου εκπροσώπου τους στην ) Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Μεγαλόπολης (υπόψη Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου) έως την 26 Μαΐου 2017

 

                                               Ο Δήμαρχος

 

                                                      Διονύσιος Παπαδόπουλος

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο