Πρόσκληση ειδικής τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου την 2α Ιανουαρίου 2022
     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

Μεγαλόπολη      29      12       2022
Αριθμ. Πρωτ.:   16173

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 ΠΡΟΣ

  1. Tον   κ.  Αθανάσιο Χριστογιαννόπουλο –Δήμαρχο Μεγαλόπολης
  2. Τους Δημοτικούς  Συμβούλους – Δήμου Μεγαλόπολης.
  3. Τον Πρόεδρο Κοινότητας Μεγαλόπολης
  4. Τους κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων

       Σας προσκαλούμε όπως, την 2α του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2023,  ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα  18:00 μ.μ., προσέλθετε  στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης,  σε ειδική τακτική συνεδρίαση (δια ζώσης),  (μετά τη μη ύπαρξη απαρτίας κατά τη συνεδρίαση  της 29ης Δεκεμβρίου 2022, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 15959/23-12-2022 Πρόσκλησης), προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμα:

  1. Ψήφιση του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του  Δήμου Μεγαλόπολης οικ. έτους 2023.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Αντώνιος Κυριακόπουλος

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο