Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 05-03-2017

Μεγαλόπολη 28 – 02 – 2017

Αριθμ. Πρωτ.: 2423

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, επί των οδών Π. Κεφάλα 10 & Σταθοπούλου, στην κεντρική πλατεία Μεγαλόπολης, στις 5 Μαρτίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ., ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τεύχος Α΄), για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ήτοι:

1. Εκλογή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου για δυόμιση έτη ( 05.03.2017 – 31.08.2019 ).

2. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου για δυόμιση έτη (05.3.2017 – 31.08.2019).

3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου για δυόμιση έτη (05.03.2017 – 31.08.2019).

 

Ο προεδρεύων Σύμβουλος

 

Σπυρίδων Τσιριγώτης

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο