Πρόσκληση από τον Δήμαρχο Μεγαλόπολης για Συνεδρίαση Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Μεγαλόπολης

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση από τον Δήμαρχο Μεγαλόπολης για Συνεδρίαση Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Μεγαλόπολης. Σας προσκαλούμε όπως, την 20η του μηνός Αυγούστου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 7.00 μ. μ., όπως προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθεί το παρακάτω θέμα: 1) Σχετικά με το σχέδιο Αναδιάρθρωσης και Αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΜΠΟΥΡΑΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο