Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση συνεδρίασης Επιτροπής Διαβούλευσης την 22α Ιανουαρίου 2020

Πρόσκληση συνεδρίασης Επιτροπής Διαβούλευσης την 22α Ιανουαρίου 2020
15 Ιαν
2020

    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Μεγαλόπολη    14  -   01  -  2020

 Αριθμ. Πρωτ.:  422

 

      Σας προσκαλούμε όπως, την 22α του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2020,  ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη  και ώρα 18:30 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθεί και  να διατυπωθεί  γνώμη για το παρακάτω θέμα:  

  1. Διατύπωση γνώμης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης επί του προσχεδίου του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου Μεγαλόπολης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α΄167).

Ο Πρόεδρος

Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Δήμου Μεγαλόπολης

 

 

Θεμιστοκλής Σακελλαριάδης

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 15 Ιανουάριος 2020 14:15