Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαλόπολης στις 21-12-2017

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαλόπολης στις 21-12-2017
15 Δεκ
2017

Μεγαλόπολη 15 - 12 - 2017

Αριθμ. Πρωτ.: 18552

Σας προσκαλούμε όπως, την 21η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη» Δήμου Μεγαλόπολης, περί κατάρτισης και ψήφισης του Π/σμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικ. έτους 2018.

2. Έγκριση της αριθμ. 76/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μεγαλόπολης», περί κατάρτισης και ψήφισης του Π/σμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικ. έτους 2018.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΛΙΑΣ

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 15 Δεκέμβριος 2017 15:23