ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ‘ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ’

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων Αρχίζει η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 31η Μαΐου 2013, ημέρα Παρασκευή. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα Γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (Πολυβίου 33 κτίριο Κ.Α.Π.Η.) το οποίο είναι επιλέξιμος φορέας υλοποίησης του ανωτέρω προγράμματος. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των τελικών δικαιούχων αναφέρονται αναλυτικά στην ΚΥΑ 279/23460 /22.02.2013(ΦΕΚ 414/22.2.2013 τεύχος Β’) και είναι: 1. Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα 1 της ΚΥΑ) με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής. 2. Αντίγραφο αποδεικτικού στοιχείων ταυτότητας ή άδεια παραμονής σε ισχύ (μόνο για τους αλλοδαπούς Τρίτων Χωρών) Τα εισοδηματικά κριτήρια για να είναι κάποιος δικαιούχος , αναφέρονται στην ΚΥΑ 279/23460 /22.02.2013(ΦΕΚ 414/22.2.2013 τεύχος Β’) και είναι: 1. Για το άπορο άτομο, το ατομικό εισόδημα μέχρι και 7.200 €. 2. Για την άπορη οικογένεια, το οικογενειακό εισόδημα, ως ακολούθως: I. Για οικογένεια με 2 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος ή αιτών/ούσα και ένα προστατευόμενο μέλος): μέχρι και 10.700 €. II. Για οικογένεια με 3 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος μ΄ ένα προστατευόμενο μέλος ή αιτών/ούσα και δυο προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 11.520 €. III. Για οικογένεια με 4 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύζυγος με δυο προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τρία προστατευόμενα μέλη):μέχρι και 14.400 €. IV. Για οικογένεια με 5 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύζυγος με τρία προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τέσσερα προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 17.280 €. V. Για κάθε ένα προστατευόμενο μέλος, πέραν των 3, το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880 €. 3. Στην περίπτωση άπορου ατόμου, που έχει αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3.600 €. Πληροφορίες: 2791022752 κος Γιαννόπουλος Σωτήριος – κα Τσίρη Χριστίνα Εκ του Ν.Π.Δ.Δ.

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο