ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

                                                                                                                                                                                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                                                                              

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                       4/9/2015, Μεγαλόπολη

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Η Κοινωνική Σύμπραξη Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, με επικεφαλής εταίρο (Δικαιούχο) το Δήμο Τρίπολης και συμπράττοντα εταίρο το Δήμο Μεγαλόπολης,

Κ Α Λ Ε Ι

Τους Ωφελούμενους– τελικούς αποδέκτες του προγράμματος της δωρεάν διανομής αποσυρόμενων οπωροκηπευτικών του Δήμου ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ,

οι οποίοι σύμφωνα με την Αριθ. 3320/89565 ΦΕΚ 1701/14-8-2015 είναι, κατά προτεραιότητα, οι δικαιούχοι της κάρτας σίτισης της ανθρωπιστικής κρίσης,και κατά δεύτερον οι δικαιούχοι των Κοινωνικών Παντοπωλείων,

την Δευτέρα στις 14 Σεπτεμβρίου2015,στις 12.00 το μεσημέρι,

την Τρίτη στις 15 Σεπτεμβρίου 2015, ώρες: 8.00 -14.00

και την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2015,ώρες: 8.00 -12.00 το μεσημέρι στο χώρο του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη, Παπαναστασίου 30,για την παραλαβή ροδάκινων.(κρίνεται σκόπιμη η άμεση παραλαβή προς αποφυγήν αλλοίωσης δεδομένου ότι πρόκειται για φρέσκα προϊόντα.)

Οι κάτοχοι της κάρτας σίτισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης, θα παραλαμβάνουν την ποσότητα που τους αναλογεί κατά προτεραιότητα, με την επίδειξη της παραπάνω κάρτας, μαζί με το δελτίο της αστυνομικήςτους ταυτότητας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αριθμός μελών οικογένειας) και την φορολογική τους δήλωσηγια την πιστοποίηση του αριθμού των προστατευόμενων μελών τους.

Διαδικασία διανομής:

Ο δικαιούχος την ημέρα της διανομής, θα μεταβεί στο γραφείο του Νομικού Προσώπου, όπου μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικώνκαι τον προσδιορισμό της ποσότητας που του αναλογεί,θα παραλάβει το προϊόν, θα υπογράψει την κατάσταση παραλαβής και,εάν το επιθυμεί,θα δώσει τα στοιχεία επικοινωνίας του, για την διευκόλυνση της διαδικασίας σε επόμενη διανομή οπωροκηπευτικών

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για την συμμετοχή των δικαιούχων είναι επιβεβλημένη η προσκόμιση όλων των ως άνω αναφερόμενων δικαιολογητικών.

Στην περίπτωση που οι ως άνω αναφερόμενοι ωφελούμενοι δεν παραλάβουν τα προϊόντα που τους αναλογούν εντός των ως άνω καθοριζόμενων ημερομηνιών,δικαιούχοι θα είναι οι ωφελούμενοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας (ΤΕΒΑ/FEAD)», τα δημόσια σχολεία και οι παιδικές κατασκηνώσεις. Τέλος προβλέπεται τα αδιάθετα οπωροκηπευτικά να διατίθενται στα συσσίτια των Κοινωνικών Συμπράξεων.

Το μέτρο της απόσυρσης οπωροκηπευτικών από την αγορά για δωρεάν διανομή, έχει στόχο την στήριξη των Ελλήνων παραγωγών και πραγματοποιείται με την χρηματοδοτική συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πληροφορίες : Ν.Π.Δ.Δ. « ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Δήμου Μεγαλόπολης», Παπαναστασίου 30, Αρμόδιοι υπάλληλοι:

Γιαννόπουλος Σωτήριος τηλ. 27913 60300,

Λαμπρόπουλος Γεώργιος τηλ. 27913 60309 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη

του Δήμου Μεγαλόπολης

 

 

Δούκουρης Ανδρέας

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο