ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Κατόπι της Φ.500/3/Ε5/62183/09-05-2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών – Εσωτερικών – Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Καθορισμός Θέσεων Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών Τ.Ε.Ι., στο Δήμο Μεγαλόπολης Νομού Αρκαδίας» η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1190/15-5-2013 τεύχος Β΄ ανακοινώνουμε ότι: Στο Δήμο Μεγαλόπολης έχουν εγκριθεί πέντε (5) θέσεις πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. ανά εξάμηνο, με δυνατότητα συμμετοχής όλων των ειδικοτήτων. Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. θα πραγματοποιείται για ένα εξάμηνο αρχίζοντας από 01-07-2013. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην Γραμματεία του Δήμου Μεγαλόπολης , στην οποία θα αναγράφουν την ειδικότητα και την επιθυμητή περίοδο υλοποίησης της πρακτικής άσκησης Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2791360315, 2791360361. Εκ του Δήμου

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο