Περίληψη Διακήρυξης Προμήθειας Ειδών Τροφίμων

Μεγαλόπολη 25 / 5 / 2015

Αριθμ. Πρωτ. : 8564

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΙΑ: 1. Την Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μεγαλόπολης &

2. Το Ν.Π.Δ.Δ. “Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη” του Δήμου Μεγ/λης

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος (επί τοις εκατό), για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» (Αρτοποιϊου – Ιχθειοπωλείου & Κατεψυγμένα, Κρεοπωλείου, Οπωροπωλείου, Παντοπωλείου) για τις ανάγκες του Δήμου Μεγαλόπολης (1ον.Της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρηση και 2ον. Της Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης), προϋπολογισμού 36.420,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 2 / 6 / 2015 και ώρα. 09,00΄ – 09,30΄ π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στο 1ο Όροφο στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεγαλόπολης, στην οδό Π. Κεφάλα 10 & Σταθοπούλου, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής .

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 2% επί του προϋπολογισμού εκτός ΦΠΑ και ορίζεται στο ποσό των εξακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και εξήντα λεπτών (644,60), κατατεθειμένη με Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία (2ος Όροφος) του Δήμου Μεγαλόπολη, οδός Π. Κεφάλα 10 & Σταθοπούλου στο τηλέφωνο 2791 360 211, Γραφείο Προμηθειών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διονύσιος Παπαδόπουλος

 


 

Κατεβάστε το αρχείο εδώ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο