Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης & Πίνακες Προσληπτέων Προσωπικού Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων (ΙΔΟΧ) Πλήρους/Μερικής Απασχόλησης Δήμου Μεγαλόπολης 2022-2023

Παρακάτω στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να δείτε τους οριστικούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ, Δήμου Μεγαλόπολης καθώς και τους πίνακες προσληπτέων  καθαριότητας σχολικών μονάδων, για την σχολική περίοδο 2022-2023.


Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο