Οριστικοί πίνακες κατάταξης του προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Α’βάθμιας και Β’βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμο μας

Ανακοινώθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης του προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμο μας.

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε το συνημμένο αρχείο τύπου pdf με τους πίνακες κατάταξης ή να ενημερωθείτε μέσω του διαδικτυακού τόπου ΔΙΑΥΓΕΙΑ αναζητώντας τον  ΑΔΑ: ΨΛ9ΧΩΛ8-Ν6Ν

ΨΛ9ΧΩΛ8-Ν6Ν

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο