Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Β΄ Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μεγαλόπολης.

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Β΄ Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μεγαλόπολης.
22 Φεβ
2021

Η Κτηματική Υπηρεσία Αρκαδίας διακηρύσσει ότι: στις 16-03-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:15 π.μ. θα διεξαχθεί, στην Τρίπολη και στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Αρκαδίας, η Β' επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μεγαλόπολης.

Περισσότερες πληροφορίες για την δημοπρασία μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω συνημμένο αρχείο και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ τα σχετικά έγγραφα με ΑΔΑ: 6ΥΒΞΗ-Α04 & ΨΤ6ΤΗ-ΧΥΤ.

- Περίληψη Διακήρυξης

 

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 22 Φεβρουάριος 2021 08:53