ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ & ΧΟΙΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ & ΧΟΙΡΩΝ
01 Νοε
2019

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 01 Νοέμβριος 2019 08:37