Ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτου κληροδοτήματος Γ.Δ. Πετρόπουλου εμβαδού 229 τμ

Ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτου κληροδοτήματος Γ.Δ. Πετρόπουλου εμβαδού  229 τμ
28 Ιουν
2019

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 28 Ιούνιος 2019 11:10