Πρόσκληση τακτικής ειδικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 01-02-2019

Πρόσκληση τακτικής ειδικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή  01-02-2019
28 Ιαν
2019

Μεγαλόπολη 28 - 01 - 2019

Αριθμ. Πρωτ.: 1283

Σας προσκαλούμε όπως, την του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική ειδική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμα:

1. Ψήφιση του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Μεγαλόπολης οικ. έτους 2019.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΛΙΑΣ

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 28 Ιανουάριος 2019 14:32