Μετρήσεις εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό του Δήμου Μεγαλόπολης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Μετρήσεις εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό

Στο πλαίσιο του ελέγχου της ποιότητας νερού του Δήμου, και προκειμένου να εκτιμηθεί αν υφίσταται ρύπανση από επικίνδυνους χημικούς ρύπους, ο Δήμος Μεγαλόπολης προέβη, βάση οδηγίας της Πολιτείας που αφορά στο σύνολο της χώρας, στον έλεγχο της ποιοτικής κατάστασης των υδάτων, προκειμένου να εκτιμηθεί η παρουσία και τα επίπεδα εμφάνισης εξασθενούς χρωμίου σε αυτά. Ειδικότερα, το διαπιστευμένο πανεπιστημιακό Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με το οποίο συνεργάζεται ο Δήμος Μεγαλόπολης, έχει αναπτύξει πρότυπη μέθοδο για τον προσδιορισμό εξασθενούς χρωμίου στα νερά ύδρευσης, με δυνατότητα μέτρησής του ακόμα και σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις.

Ειδικά για τον Δήμο μας ελήφθησαν και αναλύθηκαν ογδόντα ένα (81) δείγματα νερού από το σύνολο των ζωνών παροχής του Δήμου Μεγαλόπολης, εκ των οποίων τα έξι (6) αφορούν στο νερό ύδρευσης της πόλης της Μεγαλόπολης. Από το σύνολο των δειγμάτων που ελήφθησαν και αναλύθηκαν προκύπτει ότι δεν υφίσταται σε καμία από τις ζώνες παροχής που ελέγχθηκαν ρύπανση από εξασθενές χρώμιο.

Σημειώνονται επίσης δύο σημαντικές παρατηρήσεις:

• Η συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση των επιπέδων εξασθενούς χρωμίου στο νερό ύδρευσης του Δήμου Μεγαλόπολης θα συνεχιστεί και στο μέλλον.

• Με την συγκεκριμένη εξέταση και ανάλυση στην οποία προχώρησε ο Δήμος μας, αναδείχθηκε ως ένας από τους πρώτους Δήμους της χώρας που προέβη σε αυτήν την ενέργεια και έτσι κατέστη, εκτός των άλλων ωφελειών, και αρωγός στην από το κράτος συντονιζόμενη διαδικασία εξέτασης της ποιότητας των υδάτων της χώρας μας, ως προς τον συγκεκριμένο ρύπο.

Τελειώνοντας, ο Δήμος ευχαριστεί, και με αυτή την ευκαιρία, για την εξαιρετική συνεργασία όλους τους υπευθύνους και συνεργάτες του Εργαστηρίου Υγειονομικής Τεχνολογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Εκ του Δήμου

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο