Μέτρα για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών

 

Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις

Σύμφωνα με το Π.Δ 1/2015 με θέμα «Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις» της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Πελοποννήσου, καθορίζονται ρητά οι ημερομηνίες απαγόρευσης καύσης για την αντιπυρική περίοδο 2015 και συγκεκριμένα:

α) Απαγορεύεται η καύση αγροτικών εκτάσεων από 01-05-2015 έως 31-10-2015, χωρίς την έκδοση άδειας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία και αφού ληφθούν τα μέτρα που ορίζονται στο άρθρο 5. Παράγρ. 1 της 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ Β΄1459/30-11-2000) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθ.9 Α/2005 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β΄ 1554/10-11-2005) και ισχύει.

β) Καθορίζουμε την χρονική περίοδο, από 01-05-2015 μέχρι 31-10-2015, κατά την διάρκεια της οποίας απαγορεύεται, λόγω αυξημένης επικινδυνότητας, η χρήση πυρός, στα δάση και στις δασικές εκτάσεις, όπως αυτές ορίζονται και περιγράφονται στις παραγρ. 1,2,3,4 και 5 του Ν. 998/1979, καθώς και στις χορτολιβαδικές εκτάσεις και βραχώδεις πετρώδεις εκτάσεις που βρίσκονται σε πεδινά εδάφη, σε ανώμαλα εδάφη και σε λόφους, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 3 του Ν. 998/1979.

Για την Πολιτική Προστασία 

        Ο Αντιδήμαρχος

 

Βλασόγιαννης Παναγιώτης

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο