ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΚΑΠΗ

 

Στην Δομή, “Κ.Α.Π.Η” απασχολείται το κάτωθι προσωπικό:

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

          ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

Τσίρη Χριστίνα

ΠΕ  Διοικητικός

   

Τηλ. Επικοινωνίας : 2791360300 – 2791360310 – 2791360324

Fax: 2791360311

Διεύθυνση : Παπαναστασίου 30

Μετάβαση στο περιεχόμενο